Portál elektronických učebnic pro základní a střední školy

Aventura

foto
EAN: 8598595203002
Autor: K. Brožová, C. F. Peñaranda

Musíte se přihlásit.
Popis:

Koncepcia Aventura zohľadňuje požiadavky spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, kombinuje moderný prístup k výučbe jazykov s prístupom zodpovedajúcim potrebám a požiadavkám slovenského študenta. Každý diel sa skladá s 10 lekcií a zodpovedá učivu na jeden školský rok pri trojhodinovej týždennej dotácii. Jednotlivé lekcie spolu tematicky súvisia a sú prepojené dobrodružstvom skupiny mladých ľudí, ktorí v prvom diely cestujú po Španielsku. V lekciách sa objavujú pomocné rámčeky, ktoré v stručnosti predstavia nové slovíčka alebo gramatické javy, a do ktorých študent za pomoci textu doplňuje hesla či pravidla. Lekciu tvoria uzavreté dvojstrany, z ktorých každá je koncipovaná ako nezávislá učebná jednotka, čo napomáha motivácii študujúcich, ale i v plánovaní výučby učiteľom. Lekciu uzatvára dvojstrana venovaná reáliám, komiks, zhrňujúce prebrané javy, slovensko-španielský prehľad gramatiky a tematicky zoradená slovná zásoba.