Portál elektronických učebnic pro základní a střední školy

Klass! 3

foto
EAN: 9788073970727
Autor: N. Orlová, M. Kožušková, M. Vágnerová

Musíte se přihlásit.
Popis:
Koncepcia učebnice Klass reaguje na aktuálne potreby a nároky študentov a učiteľov stredných škôl, rozvoj komunikatívnych kompetencií je doplňovaný systematickým zhrňovaním jazykových poznatkov. Učebnica presadzuje aktívny prístup k učeniu. Zvláštnu pozornosť je venovaná počúvaniu s porozumením a rozprávaním prejavu.
Autorky čerpajú svoje námety z dlhoročných pedagogických skúseností a veľký význam kladú na orientáciu na súčasnú živú ruštinu a jazyk mladých ľudí.