Portál elektronických učebnic pro základní a střední školy

Klass! 1

foto
EAN: 8598595203224
Autor: N. Orlová, M. Kožušková, M. Vágnerová

Musíte se přihlásit.
Popis:

Táto učebnica je napísaná pre študentov stredných škôl, ktorí začínajú s ruským jazykom.
Obsah aj metodické spracovanie celej učebnej zostavy zodpovedá požiadavkám Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Na prvý diel nadväzuje druhý a tretí diel, ktorý dovedie študentov na úroveň B1 podľa SERR. Celá trojdielna zostava pokryje štyri roky štúdia, pri dotácii 2-3 hodiny týždenne.

Класс! 1 sa skladá z učebnice a pracovného zošita a z dvoch vložených CD, obsahuje 7 lekcií a 2 opakovacie jednotky. Класс! 1 zodpovedá úrovni A1/A1+ podľa SERR. Táto učebnica plne rešpektuje potreby slovenského študenta – v prvom aj druhom diely sú pokyny v ruskom jazyku, študenti nájdu v úvodných kapitolách úzke prepojenie ruštiny s materinským