Portál elektronických učebnic pro základní a střední školy

Snova klass 2

foto
EAN: 978-80-7397-324-7
Autor: Doc. N. Orlova, CSc., PhDr. M. Vágnerová, Mgr. M. Kožušková, Mgr. J. Meľuchová

Musíte se přihlásit.
Popis:

Снова класс! je napísaný pre žiakov stredných škôl, ktorí začínajú s ruským jazykom, a dovedie ich v troch dieloch na úroveň B1 podľa SERR. Obsah i metodické spracovanie celého súboru zodpovedá požiadavkám Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Trojdielny komplex učebníc Снова класс! pokryje približne štyri roky štúdia, pri dotácii 2–3 hodiny týždenne. Každý diel sa skladá z učebnice, integrovaného pracovného zošita, vloženého CD s nahrávkami vo formáte MP3 a samostatnej metodickej príručky pre učiteľov.

Снова класс! 2

- obsahuje 7 lekcií, 2 opakovacie jednotky, súhrnný gramatický prehľad a abecedný slovníček

- zodpovedá úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

Снова класс! má všetky výhody modernej učebnice:

- moderné a atraktívne grafické spracovanie, veľké množstvo ilustrácií a fotografií

- témy blízke cieľovej skupine vo veku 15–19 rokov

- dôraz na rovnomerný rozvoj jazykových kompetencií, orientáciu na živú a súčasnú ruštinu

- postupné a sústavné zhrnutie jazykových poznatkov

- veľká zásoba rozmanitých cvičení

- CD nahovorené rodenými hovoriacimi

- celým súborom i jednotlivými lekciami sprevádza žiakov skupinka spolužiakov zo Sankt-Peterburgu a ich slovenská kamarátka Veronika

- doplnkové materiály a on-line cvičenia na stiahnutie na www.vydavatelstvoklett.sk